Når fanden og fysikeren leser Bibelen

Når fanden og fysikeren leser Bibelen

Fysikeren Skullerud går vel langt når han agerer bibelforsker 4. april. Han sier at om Abraham-fortellingen ikke er 100% historisk ramler enhver mulighet for tro på ’Abrahams Gud.’ Bibeltekstene ble skrevet ned fra 950 f.Kr. At de har kulturelle spor fra nedskriverens samtid utelukker ikke en historisk kjerne i Mosebøkenes fortellinger. At slike spor skulle umuliggjøre tro på Bibelens Gud, er langt fra klart.

Continue reading

Forskningsrådet støtter fireårig Qumran-prosjekt

Norges Forskningsråd og Universitetet i Agder har gjennom rammen ‘Fellesløftet’ gitt støtte til et fireårig forskernettverk, ‘Biblical Texts’ Before the Bible ledet av meg og førsteamanuensis Årstein Justnes ved UiA. Prosjektet vil gi full kraft til publiseringen av tekstene og gjenstandene fra Judea ørken i Schøyen-samlingen, samt en radikal nyutgivelse av første bindet med Dødehavstekster, som ble gitt ut i Oxford i 1955. Jeg har rekruttert internasjonale forskerteam til begge disse prosjektene. I august samles et dusin forskere fra fem land i Kristiansand til å starte arbeidet med nyutgivelsen av bind 1 i Discoveries in the Judaean Desert. Mange hjerter gleder seg over at norske forskningsmidler her gir prioritet til ny grunnforskning i bibelfagene. NFR kunngjør tildelingene over Fellesløftet her: NFR 2012 – > innvilgede søknader
Forskningsprosjektet har følgende facebook-side:
http://www.facebook.com/pages/Biblical-Texts-Older-than-the-Bible/124671670987896

Er synagogen kirkens yngre søster?

I Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 3-4/2011 har prof. Oskar Skarsaune en artikkel om ”Jødedommens kristne røtter.” Mens vi tidligere talte om jødedommen som kirkens eldre søster, har jødiske forskere nå vist at rabbinsk jødedom fant sin form i 2 – 6. århundre e.Kr., i bevisst avgrensning fra de jødekristne og fra den større hedningekristne kirke. Israel Yuval, Daniel Boyarin og Peter Schäfer er fremstående forskernavn som har snudd om på et gammelt paradigme. Continue reading

Jødisk professor om Jesus

11. oktober hørte jeg den jødiske professor Paula Fredriksen forelese på Teologisk Fakultet om Jesus som jødisk messias. Forelesningen ble bredt presentert i Vårt Land 17. oktober. Professoren fra Boston startet som katolikk, er nå gift med en jøde og har konvertert til jødedommen. Hun har skrevet bøker om Jesus sett med en skeptisk historikers øyne, og filtrerer ut mye i evangeliene som hun finner uhistorisk. Continue reading

Aktuelt om Dødehavsrullene

En ny messiansk Dødehavstekst skrevet i stein
En Dødehavsrull skrevet med blekk på en stor kalksten ble kjent i 2007. Her er det engelen Gabriel som taler til en ukjent jødisk profet. Teksten har påfallende mange berøringspunkter med Det nye testamente. Jeg har laget en norsk oversettelse av teksten, som ble presentert i Vårt Land 03.10.11. Du kan lese den her.