FAGARTIKLER

Her vil fagkolleger og særlig interesserte finne noen av mine faglige artikler. Noen flere ligger på seksjonen ‘English.’

Denne revyartikkelen (på norsk) i Svensk Exegetisk Årsbok 76 (2011), 193-210, omhandler mystiske tekster i tidlig jødisk og kristen tradisjon. Mot slutten kritiserer jeg rasjonalistiske teologer og religionsforskere som har liten antenne for sterke religiøse (mystiske) erfaringer. Mystikk, SEÅ2011

 

Denne artikkelen fra 2010 viser sammenhengen mellom det jordiske og det himmelske tempel i bibelsk og jødisk tradisjon. “Temple Mysticism and the Temple of Men,” The Dead Sea Scrolls: Text and Context (C. Hempel, ed.), STDJ 90. Leiden: Brill: 2010, 227-42. Heavenly and earthly sanctuary

Denne artikkelen fra 2009 viser den jødiske kontekst bak Johannes åpenbaring. “Priests on Earth as in Heaven. Jewish Light on the Book of Revelation,” in Echoes From the Caves. Qumran and the New Testament (STDJ 85; F. Garcia Martinez, ed.), Leiden: Brill, 2009, 257-78. Jewish context of Revelation

Her er en engelskspråklig revyartikkel fra Svensk Exegetisk Årsbok 73 (2008) om Dødehavsrullenes betydning for bibelforskningen. Jeg går særlig inn i debatten om hva som er autoritative skrifter i de siste århundrene f.Kr. Scrolls and Biblical Scholarship

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s