ARTIKLER

Her vil du finne noen populær-teologiske artikler.

En messias-tekst skrevet i stein fra rett før Kr.f.
En Dødehavsrull skrevet med blekk på en stor kalksten ble kjent i 2007. Her er det engelen Gabriel som taler til en ukjent jødisk profet. Teksten, som er fra rett før Kr.f., har påfallende mange berøringspunkter med Det nye testamente. Jeg har laget en norsk oversettelse av teksten, som ble presentert i Vårt Land 3. oktober. Dette er første hebraiske stentavle som er funnet (‘Det var hårda bud, sa Moses, han mistet stentavlene på tærne’)!
Foto gjengitt med tillatelse av Dr. David og Jemima Jezelsohn, Zürich; og fra Bruce Zuckerman, Kenneth Zuckerman og Marilyn Lundberg.
Gabriels åpenbaring
Vårt Lands artikkel finner du her: Gabriel-tekstVårt Land

Er Noa en historisk figur? Hva vil bibeltekstene formidle?
I mars 2012 hev jeg meg inn på verdidebatt.no og i Vårt Land med to artikler om hva forfatterne av tekster i 1 Mosebok intenderte å formidle. Er kap 1–11 ment som dokumentarhistorie eller symbolfortellinger? Forfatterne av Noa-storyen skriver bevisst en ny versjon av eldre mesopotamiske beretninger om storflommen, der hovedpersonen ikke heter Noa, men Ziusudra, Atrahasis eller Utnapishti. Hva betyr dét for hvordan tekstene bør forstås? Noa og 1 Mosebok   Hvor gamle er bibeltekstene  Oddvar Søviks treffende tegning fortjener et nærmere studium.

Hva er Dødehavsrullene? Her finner du en bearbeidet utgave av mitt innledende essay til Bokklubbenes utgave, Dødehavsrullene, fra 2004. For tiden er boken utsolgt fra forlaget. Essay om Dødehavsrullene

Hvordan tenker jøder og muslimer om Bibelens land og Jerusalem? jødisk og islamsk landteologi

‘Muslimske Jesusdisipler’ – går’e’an de’a? Vårt Land tar opp saken torsdag 13. oktober, jeg er blant dem som intervjues. Beste innføring i tematikken er denne artikkelen fra Norsk Tidskrift for Misjonsvitenskap 3-4/2010. Hele dette temanummeret anbefales. Muslimske disipler, NOTM 2010

Hebreerbrevet og Johannes åpenbaring fremstår i nytt lys gjennom studium av Dødehavsrullene og andre tidlige jødiske tekster. Denne engelske artikkelen ble publisert i november 2011 i boken The World of Jesus and the Early Church, redigert av bibelforskeren Craig Evans.
Heavenly temple, Hebrews, Revelation

Siloadammen fra Jesu tid ble gjenfunnet i 2003.
Jesus og Siloadammen (2007)

Engler, onde ånder og djevel. En liten intervjuartikkel om engler, motstanderengler og synet på djevelen i den bibelske tradisjon. Djevelen i Bibelen

Guds lidende tjener. Mange gammeltestamentlere avviser at Jesaja 53 taler om et individ som lider for andre, slik NT tolker det. I denne engelske artikkelen viser jeg at tjenersangene i Jes 50 og 53 tolkes om et individ både i senere GT-tekster og i Qumran. mishkan Isaiah 53

Kan messias henge forbannet på et kors? En artikkel om den korsfestede messias i lys av jødiske tekster. ttk 98 forbannet messias

Katekisme lenge før Martin Luther. En innføring i den jødiske ‘katekisme’-teksten fra Qumran som jeg skrev doktoravhandling om ved Hebrew University of Jerusalem. apokalyptisk katekisme>