Om meg

Jeg er professor i bibelfag og jødiske studier ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate og driver med bibelforskning med Dødehavsrullene som spesiale (epost telgvin@gmail.com). Siden 1992 har jeg vært med i det internasjonale teamet som har tydet og utgitt Dødehavsrullene i serien Discoveries in the Judaean Desert. På norsk er disse tekstene tilgjengelige i to bøker jeg har utgitt:
Mine lepper spiller fløyte. Jødiske bønner før Jesus. Verbum forlag, 2003.
Dødehavsrullene. Bokklubbene, 2004.
For tiden arbeider jeg med biter fra 29 Dødehavsruller som finnes i den norske Schøyensamlingen. Jeg leder et forskerteam som i løpet av et par år skal publisere disse tekstene og flere gjenstander fra samfunnet bak Dødehavsrullene. De fleste fragmentene er fra Det gamle testamente, mange av dem har interessante varianter i forhold til den senere hebraiske standardteksten. Noen apokryfe skrifter og tekster fra Qumransamfunnet er også med i samlingen.
www.schoyencollection.com/HebrewAramaic.html
www.schoyencollection.com/apocrypha.html
www.schoyencollection.com/dsscrollsIntro.html

Hulene i Qumran ved nordvestbredden av Dødehavet. Her ser vi også at vannet fosser ned gjennom Wadi Qumran etter et regnskyll i 2006. Rundt 90 f.Kr. bygget medlemmene av Qumran-samfunnet en demning i elvedalen. En vannkanal, delvis hugget ut i berget, førte så vannet til bosetningen deres.

Fragmenter studeres med mikroskop på Israel-museet i Jerusalem.

Et av fragmentene fra Schøyensamlingen er fra en hittil ukjent arameisk tekst om endtiden og dommen over ondskapen.

Litt av den apokryfe Tobits bok på arameisk, fra Schøyensamlingen.

Gjenstander fra Schøyensamlingen: Røkelsesalter og blekkhus i bronse, antagelig funnet av beduiner i Hever-dalen i 1952. Krukke for å oppbevare bokruller (scroll jar), laget et annet sted i Judea og så bragt til Qumran, der den ble funnet i 1947.

  

En salme fra Dødehavsrullene er på vei inn i den norske salmeboken. Min oversettelse er poetisk bearbeidet av Sven Aasmundtveit, som fant en vakker keltisk melodi til den.
Som toner
Innspilling: http://www.his.no/ansatte/Som_toner_i_en_evig_sang.WMA