I september foreleste jeg på to av Kinas eldste universiteter, Hunan University i Kaifeng og Tsinghua University i Beijing. Mine forelesninger kommer på trykk på kinesisk (lett bearbeidet) i Hunan-tidsskriftet Journal of Biblical Literature i 2016 og 2017. Her er den engelske versjonen av “How Judaism and Christianity Influenced Each Other in the Early Centuries” og “The Dead Sea Scrolls and New Understanding of the Bible.” Tror dette er forståelig utenfor fagfolkenes rekker. Bildene viser besøk på Shaolin, et av Kinas eldste buddhistklostre med en lang Kungfu-tradisjon.

Judaism and Christianity     Scrolls and Bible

Shaolin T m paddeP1000620.jpg