Nylig kom vårens nummer av tidsskriftet Theofilos, et nordisk tidsskrift innen feltene trosforsvar, kristen tro i dagens samfunn, filosofi og kultur. Dette er et temanummer om bibelsyn, initiert etter debatt om bibelsynet både på MF og NLA. Her har jeg en artikkel om hvordan man leser GT-tekster, der jeg sparker både “til høyre og til venstre” – både mot en religionshistorisk og en fundamentalistisk lesning av gammeltestamentlige tekster. Jeg gjør også leserne kjent med nyere arkeologi og innskrifter funnet i Bibelens land.
Lese GT-tekster Theofilos