I april hadde jeg studieopphold i Jerusalem. I forlengelsen var jeg med på kurs i legende sjelesorg blant “moslem background believers” i Betlehem. Kurset er en av mine sterkeste erfaringer fra det hellige land. Vi ble invitert inn på dypet av Jesustroende med muslimsk bakgrunn, fikk være med på å be Guds helbredelse inn i traumer og sår. Dette er disipler som risikerer det meste, noen har blitt kastet ut av familie og landsby fordi de vil følge “profeten Isa” som Herre i livet. Her er en reportasje fra Budbæreren 27. mai, som forteller om kurset og om Frikirkens nasjonale medarbeider i Israel og de palestinske områder, Hanan, som selv kommer fra en muslimsk landsby. Under ser dere Ingjerd Grimstad Bandak og meg i samtale med tre av lederne for denne bevegelsen om veien videre.
Budbæreren 27.5.15  planlegging