Jeg har akkurat publisert artikkelen ‘Jesus mellom kirke og synagoge’ i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. Her viser jeg at nytestamentet og tidlig kristen tradisjon setter tydelige spor i synagogen i de første århundrer. Kirke og synagoge er gjensidige avhengige av hverandre og påvirker hverandre. Begge profilerer sin egen identitet i møte med ‘hovedkonkurrenten’. Jesus mellom kirke og synagoge