Innholdsrik reportasje fra studier av Dødehavsruller i Israelsmuseet. Dagen 22.3.2013