Rester av et jødisk bibliotek fra middelalderen er nylig smuglet ut fra Afghanistan. Det er tale om jødiske skrifter på arameisk, hebraisk og farsi fra tiden 1000-1300 evt. Israels nasjonalmuseum har kjøpt opp vel tyve av disse. Her kommenterer jeg funnet i Vårt Land.Skrifter fra Afghanistan