En skarp formulert kronikk i Vårt Land 1. oktober, som setter et kritisk søkelys på velment, men problematisk kristen Israelskjærlighet. Der politikk og teologi blir sauset sammen i strid med Det nye testamente. Her finner dere kronikken som pdf. Kristen Israelskjærlighet