Norges Forskningsråd og Universitetet i Agder har gjennom rammen ‘Fellesløftet’ gitt støtte til et fireårig forskernettverk, ‘Biblical Texts’ Before the Bible ledet av meg og førsteamanuensis Årstein Justnes ved UiA. Prosjektet vil gi full kraft til publiseringen av tekstene og gjenstandene fra Judea ørken i Schøyen-samlingen, samt en radikal nyutgivelse av første bindet med Dødehavstekster, som ble gitt ut i Oxford i 1955. Jeg har rekruttert internasjonale forskerteam til begge disse prosjektene. I august samles et dusin forskere fra fem land i Kristiansand til å starte arbeidet med nyutgivelsen av bind 1 i Discoveries in the Judaean Desert. Mange hjerter gleder seg over at norske forskningsmidler her gir prioritet til ny grunnforskning i bibelfagene. NFR kunngjør tildelingene over Fellesløftet her: NFR 2012 – > innvilgede søknader
Forskningsprosjektet har følgende facebook-side:
http://www.facebook.com/pages/Biblical-Texts-Older-than-the-Bible/124671670987896

Advertisements