I Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 3-4/2011 har prof. Oskar Skarsaune en artikkel om ”Jødedommens kristne røtter.” Mens vi tidligere talte om jødedommen som kirkens eldre søster, har jødiske forskere nå vist at rabbinsk jødedom fant sin form i 2 – 6. århundre e.Kr., i bevisst avgrensning fra de jødekristne og fra den større hedningekristne kirke. Israel Yuval, Daniel Boyarin og Peter Schäfer er fremstående forskernavn som har snudd om på et gammelt paradigme.
Israel Yuval, professor ved Hebrew University of Jerusalem, påviste i 1995 at det ikke er slik at Jesus bruker den tradisjonelle jødiske påskekveldsliturgien når han innstifter nattverden. Tvertimot, den jødiske påskeliturgien vokser frem fra rundt år 200 som en bevisst motpol mot de jødekristne og Jesu nytolkende nattverdord, ’Dette usyrede brødet er min kropp – denne vinen er mitt blod.’ Skarsaunes artikkel anbefales!
Samtidig bør det sies at den kristne kirke og synagogen begge er døtre av jødedommen på Jesu tid, som var langt mer mangfoldig enn både rabbinere og historikere tidligere har ment – Dødehavsrullene er blant de kilder som har vist oss mangfoldet i jødisk tradisjon etter gammeltestamentlig tid. Her finner du Skarsaune, jødedommens kristne røtter.