En ny messiansk Dødehavstekst skrevet i stein
En Dødehavsrull skrevet med blekk på en stor kalksten ble kjent i 2007. Her er det engelen Gabriel som taler til en ukjent jødisk profet. Teksten har påfallende mange berøringspunkter med Det nye testamente. Jeg har laget en norsk oversettelse av teksten, som ble presentert i Vårt Land 03.10.11. Du kan lese den her.