Messias i jødisk tekst rett før Jesus

Jeg har nylig publisert en grundig ny lesning av Gabriel-inskripsjonen, en fascinerende jødisk tekst fra første århundre f.Kr. Med linjer til Dødehavsrullene og Det nye testamente, ikke minst til Johannes åpenbaring. Artikkelen åpner det helt nye fagtidsskriftet Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting:
Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting
Elgvin Gabriel Inscription

Jesus mellom kirke og synagoge

Jeg har akkurat publisert artikkelen ‘Jesus mellom kirke og synagoge’ i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. Her viser jeg at nytestamentet og tidlig kristen tradisjon setter tydelige spor i synagogen i de første århundrer. Kirke og synagoge er gjensidige avhengige av hverandre og påvirker hverandre. Begge profilerer sin egen identitet i møte med ‘hovedkonkurrenten’. Jesus mellom kirke og synagoge

Når fanden og fysikeren leser Bibelen

Når fanden og fysikeren leser Bibelen

Fysikeren Skullerud går vel langt når han agerer bibelforsker 4. april. Han sier at om Abraham-fortellingen ikke er 100% historisk ramler enhver mulighet for tro på ’Abrahams Gud.’ Bibeltekstene ble skrevet ned fra 950 f.Kr. At de har kulturelle spor fra nedskriverens samtid utelukker ikke en historisk kjerne i Mosebøkenes fortellinger. At slike spor skulle umuliggjøre tro på Bibelens Gud, er langt fra klart.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.