Forelesninger på kinesisk

I september foreleste jeg på to av Kinas eldste universiteter, Hunan University i Kaifeng og Tsinghua University i Beijing. Mine forelesninger kommer på trykk på kinesisk (lett bearbeidet) i Hunan-tidsskriftet Journal of Biblical Literature i 2016 og 2017. Her er den engelske versjonen av “How Judaism and Christianity Influenced Each Other in the Early Centuries” og “The Dead Sea Scrolls and New Understanding of the Bible.” Tror dette er forståelig utenfor fagfolkenes rekker. Bildene viser besøk på Shaolin, et av Kinas eldste buddhistklostre med en lang Kungfu-tradisjon.

Judaism and Christianity     Scrolls and Bible

Shaolin T m paddeP1000620.jpg

Blant Jesustroende med muslimsk bakgrunn

I april hadde jeg studieopphold i Jerusalem. I forlengelsen var jeg med på kurs i legende sjelesorg blant “moslem background believers” i Betlehem. Kurset er en av mine sterkeste erfaringer fra det hellige land. Vi ble invitert inn på dypet av Jesustroende med muslimsk bakgrunn, fikk være med på å be Guds helbredelse inn i traumer og sår. Dette er disipler som risikerer det meste, noen har blitt kastet ut av familie og landsby fordi de vil følge “profeten Isa” som Herre i livet. Her er en reportasje fra Budbæreren 27. mai, som forteller om kurset og om Frikirkens nasjonale medarbeider i Israel og de palestinske områder, Hanan, som selv kommer fra en muslimsk landsby. Under ser dere Ingjerd Grimstad Bandak og meg i samtale med tre av lederne for denne bevegelsen om veien videre.
Budbæreren 27.5.15  planlegging

Hvordan leser vi GT-tekster?

Nylig kom vårens nummer av tidsskriftet Theofilos, et nordisk tidsskrift innen feltene trosforsvar, kristen tro i dagens samfunn, filosofi og kultur. Dette er et temanummer om bibelsyn, initiert etter debatt om bibelsynet både på MF og NLA. Her har jeg en artikkel om hvordan man leser GT-tekster, der jeg sparker både “til høyre og til venstre” – både mot en religionshistorisk og en fundamentalistisk lesning av gammeltestamentlige tekster. Jeg gjør også leserne kjent med nyere arkeologi og innskrifter funnet i Bibelens land.
Lese GT-tekster Theofilos

Messias i jødisk tekst rett før Jesus

Jeg har nylig publisert en grundig ny lesning av Gabriel-inskripsjonen, en fascinerende jødisk tekst fra første århundre f.Kr. Med linjer til Dødehavsrullene og Det nye testamente, ikke minst til Johannes åpenbaring. Artikkelen åpner det helt nye fagtidsskriftet Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting:
Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting
Elgvin Gabriel Inscription

Jesus mellom kirke og synagoge

Jeg har akkurat publisert artikkelen ‘Jesus mellom kirke og synagoge’ i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. Her viser jeg at nytestamentet og tidlig kristen tradisjon setter tydelige spor i synagogen i de første århundrer. Kirke og synagoge er gjensidige avhengige av hverandre og påvirker hverandre. Begge profilerer sin egen identitet i møte med ‘hovedkonkurrenten’. Jesus mellom kirke og synagoge