Jesus mellom kirke og synagoge

Jeg har akkurat publisert artikkelen ‘Jesus mellom kirke og synagoge’ i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. Her viser jeg at nytestamentet og tidlig kristen tradisjon setter tydelige spor i synagogen i de første århundrer. Kirke og synagoge er gjensidige avhengige av hverandre og påvirker hverandre. Begge profilerer sin egen identitet i møte med ‘hovedkonkurrenten’. Jesus mellom kirke og synagoge

Når fanden og fysikeren leser Bibelen

Når fanden og fysikeren leser Bibelen

Fysikeren Skullerud går vel langt når han agerer bibelforsker 4. april. Han sier at om Abraham-fortellingen ikke er 100% historisk ramler enhver mulighet for tro på ’Abrahams Gud.’ Bibeltekstene ble skrevet ned fra 950 f.Kr. At de har kulturelle spor fra nedskriverens samtid utelukker ikke en historisk kjerne i Mosebøkenes fortellinger. At slike spor skulle umuliggjøre tro på Bibelens Gud, er langt fra klart.

Continue reading

Forskningsrådet støtter fireårig Qumran-prosjekt

Norges Forskningsråd og Universitetet i Agder har gjennom rammen ‘Fellesløftet’ gitt støtte til et fireårig forskernettverk, ‘Biblical Texts’ Before the Bible ledet av meg og førsteamanuensis Årstein Justnes ved UiA. Prosjektet vil gi full kraft til publiseringen av tekstene og gjenstandene fra Judea ørken i Schøyen-samlingen, samt en radikal nyutgivelse av første bindet med Dødehavstekster, som ble gitt ut i Oxford i 1955. Jeg har rekruttert internasjonale forskerteam til begge disse prosjektene. I august samles et dusin forskere fra fem land i Kristiansand til å starte arbeidet med nyutgivelsen av bind 1 i Discoveries in the Judaean Desert. Mange hjerter gleder seg over at norske forskningsmidler her gir prioritet til ny grunnforskning i bibelfagene. NFR kunngjør tildelingene over Fellesløftet her: NFR 2012 – > innvilgede søknader
Forskningsprosjektet har følgende facebook-side:
http://www.facebook.com/pages/Biblical-Texts-Older-than-the-Bible/124671670987896

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.